TOPmaat Coaching

Bevlogen en realistisch

DuurzaamheidVisie

(H)erkennen en benutten van bronnen

Vroeger, toen duurzaamheid nog niet op de politieke agenda stond, hield mijn vader zich bezig met het winnen van energie uit biogas en het promoten van energiebesparing.

Grappig genoeg werk ik in mijn coachpraktijk vanuit eenzelfde visie als mijn vader destijds. Ook ik zie dat de bronnen er al zijn en versta de kunst deze te herkennen en benutten.

In de coachtrajecten leidt het (h)erkennen en benutten van deze bronnen tot energie, betrokkenheid, vertrouwen en verlangen. Hierdoor lukt het coachees om hun kracht en moed aan te spreken en om drijfveren en waarden leidend te laten zijn in de keuzes die ze maken.

Missie

Bijdragen aan persoonlijke groei, professionaliteit, bevlogenheid en compassie

  1. Ik wil het psychologisch kapitaal (autonomie, relatie, competentie) van mijn coachees maximaal tot ontplooiing laten komen, om zo een bijdrage te leveren aan hun vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en (werk)plezier.

  2. Daarnaast streef ik ernaar mijn versterkende en activerende coachvaardigheden optimaal door te geven aan zorgprofessionals en hun leidinggevenden, zodat zij een zichzelf versterkend proces op gang kunnen brengen van bevlogenheid en compassie.