TOPmaat Coaching

Bevlogen en realistisch

Werkgever

In de meeste gevallen ziet de werkgever de toegevoegde waarde van het traject en zal deze het traject financieren. Het betreft immers een investering in mentale gezondheid, met een toename in prestaties en duurzame inzetbaarheid tot gevolg.

Betaling uit persoonlijk budget

Een andere mogelijkheid waar met enige regelmaat voor wordt gekozen is om de kosten onder de noemer persoonlijke ontwikkeling via het opleidingsbudget of het persoonlijke budget te declareren.

Opleiding

Medische en verpleegkundige vervolgopleidingen bieden vaak in het keuzeonderwijs een aantal coachgesprekken gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling aan. Zelf ben ik in dat kader als gastdocent verbonden aan de NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health). Indien u een andere opleiding volgt en benieuwd bent of uw coachtraject via de opleiding vergoed kan worden, zoeken we samen uit wat de mogelijkheden zijn.

Ziektekostenverzekeraar

In een enkel geval vergoedt de ziektekostenverzekeraar het volledige traject vanuit een aanvullend pakket voor ‘alternatieve behandelingen’.

Uzelf

Als bovenstaande allemaal niet op u van toepassing is, zit er niets anders op dan het traject zelf te betalen. Gelukkig betreft het vaak slechts 4-6 gesprekken en dat komt met het particuliere tarief gemiddeld overeen met het huidige eigen risico dat u anders kwijt zou zijn aan de ziektekostenverzekeraar.